Vítáme vás na stránkách Klubu českých a slovenských spisovatelů, z. s.

 

  Věříme se, že zde naleznete inspiraci a třeba se i připojíte k některému z chystaných projektů.

 

Klub českých a slovenských spisovatelů, z. s. (dále KS), je dobrovolná profesní organizace spisovatelů, literárních vědců, kritiků, překladatelů, a bezprostředně souvisejících profesí. Vznikl jako organizace, jejímž cílem je představovat českou a slovenskou literaturu, a (nejen) společnou historii našim současníkům, zejména mladým lidem. Zabýváme se živým uměním a spolupracujeme i s dalšími uměleckými žánry.

Naší zásadní partnerskou organizací je Asociace slovenských spisovatelů, organizace sdružující většinu slovenských literárních organizací. Naším kolektivním členem je Česko – slovenská scéna. Součástí je i Klub pražských spisovatelů donedávna samostná organizace, na jejíž základně byl Klub českých a slovenských spisovatelů vybudován.

 

KS vytváří podmínky pro svobodnou kulturní tvorbu a její společenské uplatnění především tím, že: prosazuje a chrání svobodu slova a tvorby. Chrání tvůrčí, profesní, sociální a materiální zájmy, a práva svých členů; podporuje vznik literárních skupin, regionálních složek a dalších forem kulturního života. Je otevřena mezinárodním stykům a podporuje kontakty svých členů s představiteli kultur všech národů. Zastupuje zájmy svých členů ve styku se státními orgány a společenskými organizacemi. Vydává v souladu s platnými právními předpisy neperiodické publikace a může, vydávat periodický tisk. KS vyvíjí kulturně vzdělávací činnost, která je v souladu s posláním organizace. Na půdě KS nemohou působit pobočky politických stran.

              

 
 
Klub českých a slovenských spisovatelů má sídlo ve Slovenském domě v Praze.

Comments are closed.