Děti Praze/ Cena hl. m. Prahy a Klubu českých a slovenských spisovatelů

za nejlepší dětský autorský počin roku

 

 

 

Kde: Rezidence primátora hl. města Prahy Kdy: 2. 10. 2018 od 14. hodin

 

Projekt „Děti Praze/ Cena Hlavního města Prahy a Klubu českých a slovenských spisovatelů za nejlepší dětský autorský počin roku“ probíhá ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy, v součinnosti se základními školami působícími na území hlavního města a za podpory zástupců soukromého sektoru. Cílem projektu je děti nejen pobavit, též je něco naučit, probudit v nich vnímavost k městu, ve kterém žijí, odkrýt tvůrčí potenciál, podpořit je v jejich další možné umělecké činnosti, v neposlední řadě vytvořit prostor pro sdílení tvořivého úsilí, výměny a předávání zkušeností. Pro nás, dospělé, nejen realizátory akce, ale i návštěvníky později vytvořené výstavy, bude projekt možností vnímat na chvíli Prahu jinak, podívat se na naše krásné město očima dětí, nahlédnout do světa dětské představivosti a, jak se domníváme, díky tomu se od dětí i něčemu přiučit. Ocenění bude udílet odborná porota vybraným dětem za nejlepší literární práce roku. Témata k inspiraci budou každým rokem odlišná. Vždy se ale budou nějakým způsobem dotýkat Prahy. Mezi vyhlášená témata budou patřit „Pražské mosty“, „Petřín“, „Pražská náplavka“, „Cestujeme Prahou“… Pro ty z dětí, které se raději vyjadřují kresbami, je určeno ocenění za nejkrásnější kresbu. Tvořit budou taktéž na vyhlášené téma. V obou případech budou vytvořeny dvě soutěžní kategorie – 1. a 2. stupeň ZŠ. Kresby a literární práce mohou být vystaveny v budovách Magistrátu hl. m. Prahy.

Téma letošního ročníku: „Můj život v Praze“.

 

Odborná porota posuzující dětské práce bude složena z předních osobností z řad literárních teoretiků, kritiků, spisovatelů, též z oblasti výtvarného umění. Chybět nebude ani zástupce Magistrátu hl. m. Prahy. Ocenění budou předávat představitelé hl. města s předsedou Klubu českých a slovenských spisovatelů. Součástí cen budou i umělecké dílny literárně nebo výtvarně zaměřené pro školy oceněných dětí, také věcné ceny, hračky výchovného a výukového charakteru. (Půjde i o podporu projektu ze strany soukromého sektoru, například formou věcných darů dětem.)
O celém projektu vyjde následně brožura, ve které budou připomenuta nejkrásnější díla, spolu s krátkými medailonky a rozhovory se žáky o jejich účasti na projektu ceny a vztahu k Praze i vyjádřeními zástupců odborné poroty ceny.
Rádi bychom tímto pilotním projektem nastolili každoroční tradici oceňování žáků základních škol hl. m. Prahy. V příštích letech plánujeme projekt rozšířit jako projekt setkání měst Prahy a Bratislavy. Děti z bratislavských základních škol by, za pomoci našich slovenských kolegů, psaly a malovaly „o Praze“ a naopak, děti v pražských ZŠ by se dozvídaly leccos o Bratislavě a nechaly se jí inspirovat ve své tvorbě. Vzhledem k tomu, že na základě naší vzájemné dohody se stala naší zásadní partnerskou organizací na Slovensku „Asociace organizací spisovatelů Slovenska“, zastřešující organizace většiny literárních společností působících na území SR, budeme s ní na tomto spolupracovat.
Součástí celého projektu je připravovaný odborný seminář „Dětská slovesnost a tvorba pro děti“. Bude určen pedagogům, výchovným pracovníkům ve školství, pedagogům z oblasti volnočasových aktivit dětí, lektorům dílen apod., ale i široké veřejnosti. Seminář je součástí projektu „Děti Praze/ Cena Hlavního města Prahy a Klubu českých a slovenských spisovatelů za nejlepší dětský autorský počin roku“, který proběhne ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy. V rámci semináře, kromě odborných příspěvků, budou též prezentovány nejlepší dětské práce vybrané odbornou porotou. Seminář proběhne následně po vyhlášení cen v prostorách Slovenského domu v Soukenické ulici 1199/3, P-1, v sídle naší organizace. Odbornému semináři coby součásti projektu „ceny“ udělila záštitu radní pro oblast školství a evropských fondů, paní Irena Ropková.
Projekt se těší záštitě paní primátorky Adriany Krnáčové. Paní primátorka se uvolila předat cenu. Též zapůjčila pro účely slavnostního vyhlášení cen Rezidenci primátora hlavního města Prahy. Akce bude mediálně reflektována.

 

Mediální partneři: 

Český rozhlas

Literární noviny

 

Partneři projektu:

 

Knižní klub společnosti Euromedia Group. a. s. – Knížata

 

https://www.knizata.cz/

https://www.knizata.cz/data/files/5/5/9/6/9/559690ccad3910a433f6675d2150239e69233729.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Společnost EP Line SE

Království hraček BAMBULE 

https://www.bambule.cz/

 

https://www.bambule.cz/vyhraj-listky-na-exkluzivni-predpremieru-jurskeho-sveta-pro-celou

 

Vyhraj lístky na exkluzivní předpremiéru Jurského světa pro celou svoji třídu. 
Jak? Natočte spolu krátké video (max. do 1 minuty), kde nás vtipně a originálně přesvědčíte, proč právě vy byste měli vstupenky vyhrát.
Video zašlete na adresu info@alltoys.cz 31. 5. 2018. Sledujte náš facebook, Ta nejlepší zde budeme uveřejňovat. Vítěze vyhlásíme 6. 6. 2018.
Tato soutěž se řídí pravidly uveřejněnými na www.bambule.cz.

 

 

KNIHY DOBROVSKÝ

http://www.facebook.com/KnihyDobrovsky.cz

http://www.knihydobrovsky.cz/

 

 

 

 

 

Projekt „Děti Praze/ Cena Hlavního města Prahy a Klubu českých a slovenských spisovatelů za nejlepší dětský autorský počin roku“ probíhá ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy. Těší se záštitě paní primátorky Adriany Krnáčové. Součást projektu je odborný seminář „Dětská slovesnost a tvorba pro děti“, kterému udělila svou záštitu radní hl. m. Prahy pro oblast školství a evropských fondů, paní Irena Ropková.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.